พีดี เนอร์สซิ่โฮม

นนทบุรี

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม ได้เปิดดำเนินการด้านบริการจัดส่งพนักงาน พี่เลี้ยงเด็กพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ และแม่บ้านทำความ สะอาดเพื่อประจำที่บ้านโรงพยาบาล โดยบริษัทยึดหลักความเป็นธรรมและ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในบ้านของ ท่านได้ระดับหนึ่ง สามารถส่งข้อความถึงพิดี เนอร์สซิ่งโฮม ได้

new_pd (6)