พีดี เนอร์สซิ่งโฮม

รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งประจำและไปกลับ

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม บริการ ดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น ในเรื่องของการรับประทานอาหารและการให้ยาประจำตัวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้ครบทั้ง 3 มื้อ ไปจนถึงการชำระล้างร่างกาย รวมไปจนถึงการแต่งตัว เป็นต้น

ให้บริการดูแลและช่วยเหลือด้านการพยาบาล เช่น การเฝ้าระวังภาวะโรคหรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม. ตรวจวัดสัญญาณชีพจร พลิกตัวผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม ให้การดูแลและช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น คอยพูดคุยกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เพื่อจะได้รับรู้ รับฟัง อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น และคลายความรู้สึกในด้านลบที่อาจเกิดกับตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น  เพราะเรารู้ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม พีดี

ดูแลและช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เช่น การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นเป็นประจำทุกวัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น เป็นต้น

มีห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ บรรยากาศร่มรื่น สบาย ไม่แออัด

มีบริการซักรีดเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

 

ต้องการใช้บริการ ติดต่อ คุณดี
086-5443375, 086-3779767

ทำไมต้องเลือก พีดี เนอร์สซิ่งโฮม

การดูแล ด้วยมาตรฐาน พีดี ที่เราได้ให้บริการมาตลอด
ทำให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้เคยใช้บริการบอกต่อ

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

เราจึงเน้นกิจกรรมตามความสามารถ ของผู้สูงอายุ เน้นการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำกายภาพบำบัด เล่นเกมส์ วาดภาพ ดนตรีบำบัด หัวเราะบำบัด พีดี เนอร์สซิ่งโฮม เราดูแลโดยทีมงาน พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยพนักงานทุกท่าน จะผ่านการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุมีการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการบ้านพักผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น

กายภาพบำบัดกับผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการพักฟื้น ที่นี่เรามีนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลให้ผู้สูงอายุทุกท่าน ได้รับการบำบัดในสถานพักฟื้นอย่างถูกต้อง ทำให้ร่างกายกับมาสมบูรณ์แข็งแรง มีชีวิตที่มีความสุขได้เต็มที่อีกครั้ง

อัลไซเมอร์ อัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้ป่วยเจาะคอ ให้อาหารทางสาย มีแผลกดทับ ฯลฯ

ผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ต้องการความรักการเอาใจใส่ … ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ/หรือ สมองเสื่อม(อัลไซเมอร์); ผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรืออัมพาต; ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลเอาใจใสอย่างถูกวิธี

ดูแลผู้ป่วยในระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุ ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ครบ เหมาะสำหรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้น

ต้องการใช้บริการ ติดต่อ คุณดี
086-5443375, 086-3779767

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม มีทั้งหมด 3 สาขา

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม สาขา สารภี
  • ที่อยู่:107/44 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
  • โทร:086-5443375, 086-3779767
ติดตามเราได้ที่ facebook สาขา สารภี
  • Opens in a new tab
พีดี เนอร์สซิ่งโฮม สาขา หนองหอย
  • ที่อยู่:234/47หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  • โทร:086-5443375, 086-3779767
ติดตามเราได้ที่ FB สาขา หนองหอย
  • Opens in a new tab

สาขาปากเกร็ด นนทบุรี​

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม สาขา นนทบุรี
  • ที่อยู่:100/1321-1322 หมู่8 (หมู่บ้านลานทอง) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • โทร:086-5443375, 086-3779767
ติดตามเราได้ที่
  • Opens in a new tab