หนองหอย เชียงใหม่

พีดี เนอร์สซิ่โฮม

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม ได้เปิดดำเนินการด้านบริการจัดส่งพนักงาน พี่เลี้ยงเด็กพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ และแม่บ้านทำความ สะอาดเพื่อประจำที่บ้านโรงพยาบาล โดยบริษัทยึดหลักความเป็นธรรมและ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในบ้านของ ท่านได้ระดับหนึ่ง สามารถส่งข้อความถึงพิดี เนอร์สซิ่งโฮม ได้

new_pd (6)
PD Nursing Home หนองหอย เชียงใหม่
ที่อยู่

234/47หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ติดต่อเรา
Phone : 086-5443375 , 081-3667142
Follow Us